شماره های تماس

دفتر نمایندگی / شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • خیابان خیام شمالی ، روبه روی پارک شهر ، کوچه قورخانه

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۳۳۹۶۴۱۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۳۳۹۹۵۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس ها

  پست الکترونیک

   • پست الکترونیک:
  • آقای ارژنگ
  • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۶۴۱۱۱فکس:
  • موبایل: ۰۰۹۸ ۹۱۲۲۰۹۸۹۲۴ مدیریت فروش


  دفتر نمایندگی
  شماره های تماس
  • ۳۳۹۶۴۱۱۱ ۰۲۱
  • ۳۳۹۹۵۱۰۴ ۰۲۱

  شماره های همراه
  • ۹۱۲۲۰۹۸۹۲۴ مدیریت فروش ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۳۳۷۰۱۳۹ ۰۰۹۸


  ایمیل ها

  وب سایت ها

  دفتر مرکزی
  تهران،
  خیابان خیام شمالی ، روبه روی پارک شهر ، کوچه قورخانه